دوره 2، شماره 4 - ( 1397 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

تاثیر ترکیب درصد مواد اولیه بر میزان تورم ذرات ژل از پیش تشکیل شده


ص. 17-1
چکیده (8777 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2628 دریافت)


سنتز و ارزیابی سمیت سلولی هیدروژل هیبریدی مبتنی بر کیتوزان و نانوکامپوزیت HAP@ZnO.P


ص. 31-19
چکیده (9421 مشاهده) | متن کامل (PDF) (3133 دریافت)


سنتر نانوکاتالیزور 5-HZSM با خواص بهبود یافته فیزیکی-شیمیایی به روش سونوشیمیایی


ص. 52-33
چکیده (8701 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2202 دریافت)


اثر قیر قطران بر بهبود کارایی عایق حرارتی ایروژل کربنی بر پایه رزین نوواالک


ص. 64-53
چکیده (8435 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1981 دریافت)


هیدروژن زدایی اکسایشی(ODH )پروپان در حضور CO2توسط کاتالیست وانادیم بر پایه نانو اکسندهی ساختارهای تیتانیا - سیلیسیم


ص. 74-65
چکیده (12390 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2579 دریافت)


خاصيت ضد ميکروبي کامپوزيت کيتوزان با بنتونيت اصالح شده عليه باکتري آئروموناس هيدروفيالي بيماريزاي آبزيان


ص. 87-75
چکیده (8618 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2138 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 86