دوره 2، شماره 4 - ( 1397 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

تاثیر ترکیب درصد مواد اولیه بر میزان تورم ذرات ژل از پیش تشکیل شده


ص. 17-1
چکیده (7787 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1656 دریافت)


سنتز و ارزیابی سمیت سلولی هیدروژل هیبریدی مبتنی بر کیتوزان و نانوکامپوزیت HAP@ZnO.P


ص. 31-19
چکیده (8137 مشاهده) | متن کامل (PDF) (2031 دریافت)


سنتر نانوکاتالیزور 5-HZSM با خواص بهبود یافته فیزیکی-شیمیایی به روش سونوشیمیایی


ص. 52-33
چکیده (7492 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1288 دریافت)


اثر قیر قطران بر بهبود کارایی عایق حرارتی ایروژل کربنی بر پایه رزین نوواالک


ص. 64-53
چکیده (7431 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1222 دریافت)


هیدروژن زدایی اکسایشی(ODH )پروپان در حضور CO2توسط کاتالیست وانادیم بر پایه نانو اکسندهی ساختارهای تیتانیا - سیلیسیم


ص. 74-65
چکیده (11054 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1796 دریافت)


خاصيت ضد ميکروبي کامپوزيت کيتوزان با بنتونيت اصالح شده عليه باکتري آئروموناس هيدروفيالي بيماريزاي آبزيان


ص. 87-75
چکیده (7490 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1331 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 86