دوره 2، شماره 3 - ( 1397 )  

View This Issue in Alternative Language Export Journal XML Articles RSS

مدل‌سازی آماری و بهینه‌سازی فرآیند هیدروژن¬زدایی اکسایشی پروپان با استفاده از کاتالیست مولیبدن بر پایه گاما آلومینا


ص. 39-21
چکیده (7681 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1486 دریافت)


بهبود کارایی و بررسی انتقال حرارت در ایروژل¬های ساختار گرادیانی سیلیکا با تغییر قطر حفرات


ص. 50-41
چکیده (7181 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1329 دریافت)


اثر اصلاح آبگریزی اسکلروگلوکان بر رفتار جذب آن بر سطح سنگ کربناتی مخزن نفتي


ص. 64-51
چکیده (6962 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1044 دریافت)


بررسی تأثیر نسبت NCO/OH، غلظت و نوع کاتالیست بر عمر کاربری سیستم بایندر بر پایه پلی¬بوتادین خاتمه¬یافته با هیدروکسیل


ص. 76-65
چکیده (7175 مشاهده) | متن کامل (PDF) (1173 دریافت)


Export as: HTML | XML | RSS

Total PDF Pages: 88