Authors' Guide

چک لیست ضروری قبل از ارسال مقاله:
چک لیست مقالات تحقیقاتی (کلیلک)
چک لیست مقالات مروری (کلیلک)


راهنمای تدوین مقالات
نویسندگان باید مقالات خود را پس از تنظیم طبق راهنمای تدوین زیر به پایگاه مجله ارسال کنند.
 امروزه لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌‌های علمی بیش از بیش احساس می­‌شود. بنابراین، نکات زیر برای توجه بیشتر نویسندگان یادآوری می شود:
 • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله برعهده نویسنده یا نویسندگان مقاله به ویژه نویسنده مسئول مکاتبات است.
 •  مقاله ارسالی به این نشریه نباید قبلاً در نشریه دیگری اعم از خارجی یا داخلی چاپ شده باشد (مگر به شکل خلاصه  در سمینارها یا گردهمایی‌ها). درضمن، در مدت بررسی مقاله در این نشریه نیز نباید به نشریه دیگری برای بررسی و چاپ ارائه شود.
 •  حذف، اضافه کردن یا تغییر ترتیب نویسندگان و نیز تغییر نویسنده مسئول مکاتبات پس از طی مراحل داوری مجاز نیست.
 •  نویسنده(گان) متعهد می شوند، آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده، از نوشتار دیگری اخذ نشده و در  صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی برعهده ایشان خواهد بود.
 • دفتر نشریه در قبول، رد، چاپ و اصلاح مقالات آزاد است.
توجه: 
 •  نویسنده (گان) در مرحله اول ارسال مقاله باید تمام بخش‌های مقاله شامل جدول‌ها، تصاویر و شکل‌ها (شکل‌ها و جدول‌ها در متن مقاله و در جای مناسب، گنجانده شود) را در یک فایل با فرمت Word ارسال کنند. پس از پذیرش نهایی مقاله،  تصاویر و شکل‌ها با فرمت TIF از مؤلف دریافت می‌شود.  
 •  متن مقاله بدون تصاویر و جداول نباید از 15 صفحه بیشتر باشد.
 • تعداد جدول‌ها و تصاویر (بخش‌های یک تصویر نیز خود یک تصویر جداگانه محسوب می‌شود) نباید بیشتر از 15 عدد باشد.
 ساختار مقاله
 • مقاله پژوهشی
۱- متن مقاله: متن مقاله باید در برنامه Word  2003-2007 و تک ستونی تایپ شده باشد.
۲-حاشیه­‌ها  از هر طرف  ۲/۵ سانتی متر باشد. از فاصله سطرهای ۱/۵ برای تایپ استفاده شود.
۳- صفحه اول مقاله باید شامل موارد زیر باشد:
 • عنوان فارسی و انگلیسی حداکثر در ۱۲ واژه کوتاه و گویا.
 • نام کامل مؤلف یا مؤلفان، محل انجام پژوهش و نشانی نویسندگان مقاله) فارسی و انگلیسی(.
 • پیام نگار مؤلف مسئول مکاتبات.
۴- چکیده: چکیده های فارسی و انگلیسی مقاله شامل 250 تا 350 واژه و شامل: موضوع تحقیق، روش تحقیق، نتایج اصلی، کلید واژه و نتیجه گیری باشد. با استفاده از لینک زیر میتوانید نمونه ای از چکیده فارسی و انگلیسی را ملاحظه فرمایید. لینک نمونه چکیده
۵- واژه­‌های کلیدی: پنچ واژه کلیدی به فارسی و ا نگلیسی.
۶- بخش‌­های اصلی متن: متن مقاله به ترتیب باید شامل بخش­‌های مقدمه، تجربی (مواد، دستگاه‌ها و روش‌ها)، نتایج و بحث، نتیجه‌­گیری، مراجع و علائم و اختصارات باشد.
۷- شماره مراجع  استفاده شده به ترتیب در کنار متن مربوط داخل کروشه درج شود.
۸- از واحدهای بین‌المللی SI در سراسر مقاله استفاده شود.
۹- تمام نمادها و علامت­‌های اختصاری که برای نشان‌دادن متغیرها، ثابت­‌ها، مقادیر و خواص استفاده می‌شود، باید در نخستین مورد کاربرد توضیح داده شوند.
۱۰- معادل انگلیسی و تخصصی عبارات فارسی بلافاصله پس از هر عبارت، در پرانتز، آورده شود. از آوردن معادل‌ها بصورت زیرنویس خودداری شود.
۱۱- جدول­‌ها:
 • تمام جدول­‌ها باید دارای عنوان(فارسی و انگلیسی)باشند و به ترتیب شماره‌گذاری در متن ذکر شوند. تمام عبارات و مقادیر، در جداول، باید به انگلیسی نوشته شده باشند.
 • تمام مقادیر در جدول­‌ها باید دارای واحد باشند و مواردی که نیاز به توضیح دارد، پس از علامت­‌گذاری به شکل پانویس در زیر جدول آورده شوند.
 • ذکر مرجع در انتهای عنوان جدول در صورتی که کار خود نویسنده نباشد، ضروری است.
۱۲- شکل‌­ها و عکس‌­ها:
 • تمام شکل­‌ها باید دارای عنوان(فارسی و انگلیسی) باشند و به ترتیب شماره‌گذاری در متن ذکر شوند. تمامی مقادیر و نیز عناوین محورها در شکل‌ها، باید به انگلیسی نوشته شده باشند.
 • مقادیر در کنارنویس شکل باید دارای واحد باشند و توضیح نمودارها در شکل آورده شود.
 • ذکر مرجع برای شکلی که کار خود نویسنده نباشد، ضروری است.
 • عکس‌­ها باید به شکل سیاه و سفید با عرض ۸/۵ یا ۱۸سانتی‌متر، وضوح تقریبی 300 dpi­، به شیوه TIF و با ذکر بزرگ نمایی آورده شوند.
۱۳- معادلات و واکنش‌­های شیمیایی
 • معادلات ریاضی و واکنش­‌های شیمیایی به ترتیب در متن شماره­‌گذاری شوند.
 • مکانیسم­‌های شامل چند واکنش شیمیایی، با عنوان طرح آورده شود و در صورت تعدد شماره­‌گذاری شود.
۱۴- مراجع در انتهای مقاله با قلم Times New Romans  مطابق دستور کار زیر آورده شوند:
 • ** تمامی واژگان انگلیسی در قسمت مراجع میبایستی با حرف بزرگ لاتین شروع شوند.
 • کتا­ب: چگونگی آوردن کتاب‌ها در بخش مراجع به ترتیب زیر است:
 نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کتاب و ناشر آن، محل نشر، نوبت چاپ، شماره صفحه و سال انتشار
مثال:
- Chang M.T.C., Functionalization of Polyolefins, Academic, USA, 209-216, 1994.
- Industrial Biofouling: Detection, Prevention and Control, Walker J., Surman S. and Jass  J. (Eds.), John Wiley and Sons, New York, 57-63, 2000.
 • مقاله‌ها: نحوه آمدن مقاله‌ها به ترتیب زیر است:
 نام‌خانوادگی و نام نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله، شماره جلد، صفحه­‌های ابتدایی و انتهایی مقاله و سال انتشار
مثال:
       Kazemi A., Naseri I. and Bahramian A.R., Thermal Protection Performanceof Carbon Aerogels Filled with Magnesium Chloride Hexahydrate as a Phase Change Material, Science and Technology, 26(6), 525-535, 2014.
 
۱۵-  مراجع فارسی به کار رفته در متن در بخش مراجع به زبان انگلیسی آورده شود.
 • کتاب
- Nikazar M., Process Control, Amir Kabir University of Technology, Tehran, 250-499 , 1998.
(تألیف)                                                                                                                                              
- Stevens P.M., Polymer Chemistry: An Introduction, 2nd ed.,­Oxford University , 1990 (Translated by Shokravi A. and Khazaie A., Persian, 1885-207, Teachers Training University, 2000).
 (ترجمه)
 • مقاله
- Eisazadeh H. and Zahiri A., Investigation the Characteristics of Polyaniline and Its Composite Films Prepared by Chemical Method, J. Polym. Sci. Technol., 18, 203-209, 2005.  
 • مجموعه مقالات
- Esfandeh M., Rezadoust A.M. and Alavi S.M., Fabrication Study of Unsaturated Polyester-Jute   Fiber, Proceeding of the First Congress on Cellulosic Processing & Utilization, Tehran University, 1-2 October, 437-441,2003.
 •    پایان­‌نامه‌­ها
- Sobhani H., Yousefi A.A. and Razavi Nouri M., An Investigation on the Crystalline Structure of PVDF Film Extruded through a Two-Channel Die, MSc Thesis, Iran Polymer and Petrochemical Institute, March 2003.
 • ثبت اختراع
 - Chin D.A. and Irvin D.J., Actuator Device Utilizing a Conductive Polymer Gel, US Pat.6,685,442, 2004.
 • پایگاه الکترونیکی                                                                                                              
- Mauritz K., Sol-gel Chemistry, http://www.psrc.usm.edu/mauritz/solgel.htm, available in 13 February 2005.
 • استانداردها
 - Standard Test Method for Solidification Point of BPA, Annual Book of ASTM Standard, 06.04, D 4493-94, 2000.
 • قدردانی: در بخش پایانی مقاله برای تشکر از حمایت‌کنندگان مالی طرح انجام شده و کسانی که در انجام طرح مشارکت داشتند، مطلبی با عنوان " قدردانی" آورده شود.
 •  مقاله مروری
         ۰  مقاله مروری با توجه به محدودیت تعداد صفحات مجله باید حداقل در تعداد ده هزار واژه و حداکثر سیزده هزار واژه تنظیم شود.
        ۰   در بخش مراجع حداقل به ۹۰ مرجع ارجاع داده شود.
      ۰  در بخش مراجع  مؤلف باید به حداقل ۱۰ مقاله متعلق به خود ارجاع نماید و صاحب نظر (شناخته شده) در آن زمینه پژوهشی باشد.
    ۰  برای شکل‌ها و جدول‌های استخراجی از مقالات مجوز ناشر و مؤلف دریافت شود.