پژوهش‌های کاربردی در مهندسی شیمی / پلیمر (ARCPE) - اخبار و اعلانات