پژوهش‌های کاربردی در مهندسی شیمی / پلیمر (ARCPE) - واژه نامه اختصاصی