پژوهش‌های کاربردی در مهندسی شیمی / پلیمر (ARCPE) - اهداف و چشم انداز